Wat als je ziek of arbeidsongeschikt wordt?

Niemand wil ziek worden, maar helaas kan het iedereen overkomen. Als je in loondienst bent, dan zijn er allerlei zaken geregeld om je toch van een basisinkomen te voorzien. Voor ondernemers zijn deze regelingen er niet. Daarom is het belangrijk om dit zelf te regelen, bijvoorbeeld door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Niet verplicht, wel verstandig
Een AOV is voor ondernemers die afhankelijk zijn van het inkomen dat zij zelfstandig verdienen, denk bijvoorbeeld aan zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders. Een AOV biedt verschillende mogelijkheden en dekkingen. Zo kun je kiezen voor een verzekering die het best aansluit bij jouw situatie. Een AOV is niet verplicht, maar het is wel verstandig, zeker als je het eventueel wegvallende inkomen niet op een andere manier kunt invullen. 
Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het in kaart brengen van je inkomsten en mogelijke toekomstscenario’s. Heb je bijvoorbeeld naast het ondernemerschap nog andere inkomsten? Of heb je een partner die ook een inkomen heeft? Dat heeft allemaal invloed op je financiële situatie bij ziekte. Zo krijg je een duidelijk beeld van de verzekering die je eventueel nodig hebt. 

Inkomen verzekerd
Een korte ziekteperiode kun je financieel soms opvangen met spaargeld of met een ander inkomen. Bijvoorbeeld van je partner. Maar bij langdurige ziekte of zelfs volledige arbeidsongeschiktheid, is dat vaak lastig. Een AOV verzekert je van een bepaald inkomen om van te leven. Dit bedrag kun je zelf invullen en eventueel bijstellen door de jaren heen.

Kosten AOV
Veel ondernemers denken dat een AOV erg duur is en sluiten daarom geen verzekering af voor arbeidsongeschiktheid. Toch is het goed om hier eens informatie over in te winnen. De hoogte van de premie hangt namelijk af van een aantal factoren:
  • Je beroep. Hoe groot is de kans op fysieke klachten of stressklachten?  
  • Je leeftijd. Naar mate je ouder wordt, loopt de premie op. Boven een bepaalde leeftijd kun je meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • De eigenrisicoperiode. Vaak keert een verzekeraar niet meteen uit als je ziek wordt. De eerste periode moet je dan zelf overbruggen. Hoe lang die periode is, kun je zelf kiezen. Dit staat ook weer in verband met de hoogte van de premie. 
  • De dekking die je kiest. Een AOV is er in verschillende vormen. Je kunt zelf kiezen waar je voor verzekerd bent. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

AOV en belastingen
Je kunt de premie opvoeren als aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting. Als je AOV een periodieke uitkering geeft (bijvoorbeeld maandelijks), dan kun je de premie in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.
Over de periodieke uitkeringen die je ontvangt als je (deels) arbeidsongeschikt bent, moet je ook inkomstenbelasting betalen. De uitkeringen geef je bij de aangifte inkomstenbelasting op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’.

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot een AOV? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag. 
Cookie instellingen