Pensioen

pensioen via geerts adviesgroep?

In Nederland geldt geen pensioenplicht. Dit houdt in dat je als werkgever niet verplicht bent om de werknemers een pensioenregeling aan te bieden, behalve als het bedrijf onder een CAO valt waarin dit verplicht wordt gesteld. Het overgrote deel van de werkgevers biedt zijn werknemers echter wel een pensioenregeling aan. Het pensioen is zelfs een zeer belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket geworden. Op het moment dat men besluit werknemers een pensioenregeling aan te bieden, is men niet volledig vrij in de keuze van de voorwaarden. In de Pensioenwet (PW) zijn strikte regels aangegeven waar een dergelijke regeling aan moeten voldoen. Op het moment dat men het personeel een pensioen aan gaat bieden, dient men een aantal keuzes te maken.

Hierbij dient men te kiezen uit de volgende 3 pensioenvormen:

  1. Uitkeringsovereenkomst: De werknemer krijgt op de pensioendatum een vooraf vastgestelde uitkering.

  2. Kapitaalovereenkomst: De werknemer ontvangt op de pensioendatum een vooraf vastgesteld kapitaal waarmee hij/zij bij een pensioenuitvoerder een pensioen moet aankopen. Dit kapitaal staat vast. De uitkering hangt af van de dan geldende mogelijkheden.

  3. Premieovereenkomst: Er wordt jaarlijks een premie gestort in de pensioenvoorziening van de werknemer. Op de pensioendatum moet hij/zij met het dan beschikbare kapitaal bij een pensioenuitvoerder een pensioen aankopen. De pensioenuitkering hangt hierbij af van het opgebouwde kapitaal EN de op de pensioendatum geldende mogelijkheden.

    Per 01-01-2015 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals:

  1. Maximering van het pensioengevend salaris (voor 2016 geldt € 101.519)

  2. Maximering van het opbouwpercentage (voor eindloon is dit 1,657% en voor middelloon 1,875%, voor beschikbare premie is er een speciale staffel opgesteld door het ministerie van Financien

  3. De AOW-franchises waren tot 01-01-2015 gelijk voor eindloon –en middelloonregelingen echter nu geldt voor middelloon € 12.953,- en voor eindloon € 14.657,- per jaar

  4. Eindleeftijd is nu opgeschoven voor de meesten naar 67 jaar en dat zal in de toekomst nog verder kunnen worden verhoogd.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld