Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;


Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle  pagina’s binnen geertsadviesgroep.nl.  Door deze of een andere pagina te gebruiken  stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld,  doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke  onjuistheden van het getoonde.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content  of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Geerts Adviesgroep.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan of de  aan deze website gekoppelde bestanden op publiekelijk toegankelijke plaatsen  dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en wordt zonder toestemming  uitdrukkelijk verboden.
 
Nadere  informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft, kunt u ten alle tijde contact met  ons opnemen via info@geertsadviesgroep.nl
 
Geerts Adviesgroep behoudt zich alle rechten voor.
Geerts Adviesgroep - Dorpstraat 13, Gemonde

Cookie instellingen