Conflict met een aannemer

Heb je een aannemer in de arm genomen voor de verbouwing van je huis en zijn er tijdens de verbouwing problemen ontstaan? Je bent niet de enige die dit overkomt. Steeds vaker ontstaat er een conflict met een aannemer tijdens of na een verbouwing. Heel vervelend natuurlijk want op de bijbehorende zorgen zit je niet te wachten.

Problemen ontstaan vaak wanneer de afspraken niet op papier zijn gezet. Is dit het geval, dan sta je minder sterk in een conflict. Het is nu eenmaal moeilijker om mondelinge afspraken te bewijzen dan schriftelijke. Hierna geven wij enkele voorbeelden van problemen die kunnen ontstaan.

Aannemer komt afspraken niet na
Het gebeurt regelmatig dat je alleen een grove schatting van de kosten krijgt maar dat er niks zwart op wit wordt gezet. Als een aannemer zijn werkzaamheden niet afmaakt, als hij niet meer op komt dagen of als de prijzen voor meerwerk ineens veel hoger liggen heb je een probleem. Zorg er dan voor dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt in de vorm van appjes, mailtjes en foto’s waarin je aangeeft dat de aannemer zijn afspraken niet nakomt.

Aannemer veroorzaakt schade
Tijdens een verbouwing zit een ongeluk in een klein hoekje. Heeft je aannemer schade veroorzaakt en wil hij de schade niet herstellen? Zorg er dan voor dat je wederom zoveel mogelijk bewijs verzamelt waarin je de schade bespreekt. Verder is het belangrijk om je aannemer in gebreke te stellen. Kom je er samen niet uit neem dan contact op met je rechtsbijstandsverzekeraar.

Conflict over meerwerk
Het komt vaak voor dat de prijs in de offerte volgens de aannemer niet toereikend is. De aannemer moet meer werkzaamheden uitvoeren en die zijn niet opgenomen in de offerte. Een aannemer mag deze kosten in rekening brengen maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 
Een aannemer mag de kosten alleen in rekening brengen wanneer hij de opdrachtgever tijdig op de hoogte heeft gebracht van de hogere kosten door meerwerk. De opdrachtgever heeft dan de gelegenheid om te beslissen of hij het meerwerk door de aannemer wil laten uitvoeren. Een uitzondering hierop is een prijsverhoging, bijvoorbeeld bij een toevoeging aan de verbouwing, waarvan de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat de kosten hierdoor hoger zouden worden.
Ook bij meerwerk geldt, leg alles schriftelijk vast.

In alle gevallen geldt, komt je er samen niet uit of heb je tips nodig hoe te handelen, je rechtsbijstandsverzekeraar staat je graag bij.

Wil je meer informatie over de rechtsbijstandverzekering neem dan contact met ons op.

Cookie instellingen