De nieuwe pensioenwet: dit moet je weten

De manier waarop we pensioen opbouwen gaat helemaal op de schop. Nu werken pensioenfondsen met een collectieve pot. In de toekomst gaan ze meer uit van individuele potjes. Dat betekent dat je pensioen voortaan bestaat uit alle premie die is betaald en het rendement dat dit geld heeft opgeleverd. Het is daarmee ook duidelijker hoeveel pensioen er precies voor iemand is opgebouwd.

Het nieuwe pensioenstelsel moet zorgen voor meer flexibiliteit en een betere aansluiting bij de huidige arbeidsmarkt. In economisch goede tijden kan er sneller meer pensioen worden uitgekeerd en bij slechtere beursresultaten kan er eerder worden gekort. Er is daarbij wel vastgelegd dat er bepaalde buffers moeten zijn.

Flexibel maar risicovol
Het nieuwe stelsel moet gunstig zijn voor mensen met flexibele banen en kortere contracten. Steeds meer mensen hebben hiermee te maken. Ook is het de bedoeling dat het gunstiger is voor jongere generaties omdat zij niet mee hoeven te betalen aan de hogere uitkeringen van oudere generaties. Alleen het nieuwe stelsel brengt waarschijnlijk ook meer risico met zich mee, er zijn geen harde garanties over de einduitkering.

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenfondsen overgaan op het nieuwe stelsel. Wat dit precies gaat betekenen voor de fondsen is nog niet duidelijk. De overstap naar de nieuwe manier van pensioen opbouwen gaat waarschijnlijk tientallen miljarden kosten.

Nabestaandenpensioen
Heeft men recht op nabestaandenpensioen, dan zijn veel regels straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar de nabestaande op kan rekenen. De dekking wordt diensttijdonafhankelijk en er komt een wijziging in het pensioengevend salaris. Dit zal in het nieuwe stelsel maximaal 50% van het salaris zijn.

Zzp’ers
Het nieuwe systeem heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar zeker ook voor zzp’ers. Voor deze groep gaat er heel veel veranderen. Zelfstandigen mogen – als experiment – deelnemen aan de werknemerspensioenfondsen. Daarnaast mogen zij volgens de nieuwe wet meer belastingvrij sparen voor hun pensioen.

Dankzij de verschillende veranderingen en de zogeheten derde pijler (een individuele pensioenrekening) krijgen zzp’ers net zoveel ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen als werknemers.

Naast de veranderingen rondom het pensioen is er nog een andere belangrijke verandering voor zzp’ers. Voor zelfstandigen wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar alle waarschijnlijkheid verplicht per 1 januari 2027.

Meer weten?
Hoe het pensioenstelsel precies vorm krijgt zal de komende tijd duidelijk worden. Heb je vragen over het opbouwen van pensioen? Neem dan contact met ons op.

Cookie instellingen