Debiteurenrisico

Het kan zelfs een bedrijf in de gevarenzone brengen als klanten niet, of niet op tijd betalen. En gaat de klant failliet dan kan de ondernemer naar zijn geld fluiten. 

Maar je staat niet machteloos tegenover wanbetalers.

Met een paar acties kun je rekeningen zo goed en zo snel mogelijk innen, zonder dat de relatie met je klant onder druk komt te staan.

Richt een debiteurenbeheer in

Debiteurenbeheer hoeft niet door een creditmanager of debiteurenbewaker gedaan te worden; niet ieder bedrijf kan zich dat veroorloven.

Je kunt zelf met weinig moeite en tijd een actief debiteurenbeheer in het leven roepen, waarbij je werkt met strakke termijnen.

De betalingsgeschiedenis van de klant, voor zover je eerder zaken met elkaar hebt gedaan, kan een belangrijk onderdeel zijn van een zorgvuldig beheer.

Als een klant in het verleden vaker slordig was met betalen, of helemaal niet betaalde, moeten de alarmbellen meteen gaan rinkelen.

Stel een duidelijke betalingstermijn

Het is heel eenvoudig om een duidelijke betalingstermijn op de factuur en in de algemene voorwaarden te vermelden.

Ook kun je in de algemene voorwaarden een rentebepaling en/of boetebepaling opnemen bij te late betaling.

Betaalt de klant niet dan kun je na verloop van de in de factuur gestelde termijn meteen een herinnering verzenden en aangeven welke rente en boete er gelden bij niet betalen.

Volgt ook na de betalingsherinnering geen betaling dan is het tijd voor een ingebrekestelling. Daarin stel je de klant nog een keer in de gelegenheid om te betalen

Doet hij dit niet dan kan de rechtsbijstand verzekeraar worden ingeschakeld om de vordering te innen.

Je klant krijg dan extra kosten voor zijn rekening zoals incassokosten en eventuele rente en boete.

Herstel uw eigen tekortkomingen op tijd

Soms heeft de klant een goede reden om niet te betalen. Bijvoorbeeld als je schilder bent en de klant niet tevreden is over het geleverde schilderwerk; er is een heel stuk van het huis niet netjes geschilderd. Dan is er sprake van wanprestatie.

De beste manier om dit op te lossen, is de tekortkoming herstellen door in dit geval het deel van het huis opnieuw te schuren en te schilderen. Daarna kun je de klant opnieuw om betaling vragen.

Tot slot: debiteurenbeheer is ook relatiebeheer

Een gericht debiteurenbeleid waarin oog is voor de belangen van de klant en van je eigen onderneming kan de relatie op de lange duur in stand houden, ook al staat de verstandhouding op het moment van wanbetaling onder druk.

Zo draagt een goed debiteurenbeheer ook bij aan de continuïteit van je onderneming door soms mee te buigen waar het mogelijk is en streng te zijn waar het nodig is.

 

 

Cookie instellingen