CTA

Een zakelijke hypotheek voor jouw bedrijfspand

Heb jij een eigen bedrijf en wil je een bedrijfspand kopen of laten (ver)bouwen om verder te kunnen groeien? Of heb je al een zakelijke hypotheek, maar wil je deze oversluiten? Wij helpen je graag groeien, met de bedrijfshypotheek.     Bedrijfshypotheek in het kort: Een hypotheekbedrag tussen € 50.000 en € 1.000.000 Een lange looptijd tot 20 jaar Lineair aflossen (5%). Jaarlijks extra aflossen zonder kosten tot 5% van de hoofdsom Financiering standaard tot 80% van de marktwaarde en soms tot 90% Maximaal 40% van het bedrijfspand mag je verhuren aan een andere ondernemer Bouwen of verbouwen? Het bouwdepot geeft inzicht en overzicht in de kosten Tijdens een oriëntatiegesprek bespreek je je wensen met ons en bekijken we samen wat er mogelijk is.     Past een bedrijfshypotheek bij jouw situatie? Je kunt een bedrijfshypotheek aanvragen wanneer:  Je minimaal 2 jaren onderneemt en jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar kunt aanleveren. Je bedrijf is gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je naast bestaande verplichtingen ook rente en aflossing van de bedrijfshypotheek kunt betalen. Je niet van plan bent om meer dan 40% van het bedrijfspand te verhuren. Je bedrijfsactiviteit past binnen het duurzaamheidsbeleid. Vraag de ons over welke sectoren RegioBank uitsluit.  Je bent welkom bij ons op kantoor Je vraagt een zakelijke hypotheek aan tijdens een afspraak, tijdens deze afspraak berekenen wij het maximale hypotheekbedrag en de hypotheekrente die je betaalt en bespreken wij samen de mogelijkheden. Wij helpen je met al je vragen over zakelijk lenen.   Het vinden van de juiste financiering is erg complex, wij helpen je graag hiermee. Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn? Wij kunnen je hierin adviseren. Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen op korte termijn contact met je op.     Neem contact met mij op  

verduurzamen

Wil jij weten wat je allemaal kunt doen als het gaat om energie besparen en het verduurzamen van je woning? Waar moet je beginnen en hoe betaal je het allemaal? Is het mogelijk om dit te financieren? Om je te helpen starten met verduurzamen hebben wij een aantal handige sites voor je op een rijtje gezet.   Waar begin je bij het verduurzamen van je huis? De tool Verbeter Je Huis geeft je advies op maat op basis van je woningtype, gezinsgrootte en de huidige situatie. Je ontdekt welke investeringen het meest opleveren tegen welke kosten, en je ziet meteen of je in aanmerking komt voor subsidies. Je vindt de tool hier: Verbeterjehuis.nl   Wil je weten of je subsidie of een lening kunt krijgen voor het verbeteren van je huis in jouw gemeente? Je vindt het overzicht hier: Energiesubsidiewijzer   Wil je weten welk energielabel je woning nu heeft? Dit kun je vinden via: Energielabel.nl   Financieren Naast subsidies dien je vaak ook een deel zelf te betalen. Als je voldoende spaargeld hebt, kun je dit er eventueel voor gebruiken. Heb je dit niet of wil je dit niet voor de verduurzaming gebruiken dan zijn er nog andere mogelijkheden. Heb je een eigen woning? Dan kun je wellicht de hypotheek van je woning verhogen of een 2e hypotheek aanvragen. Geldverstrekkers bieden vaak extra mogelijkheden via de hypotheek om te verduurzamen.   Wist je dat een nieuw en beter energielabel soms je hypotheekrente kan verlagen!?   Het vinden van de juiste financiering is erg complex, wij helpen je graag hiermee. Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn? Wij kunnen je hierin adviseren. Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Verduurzaming van de woning

Het is bijna dagelijks in het nieuws: we moeten onze woning verduurzamen! Is het niet voor het milieu dan toch zeker wel voor onze portemonnee. Want met de huidige energieprijzen wordt het voor iedereen interessant om minder energie te gebruiken.   Maar hoe pak ik dat aan? Wie kan mij onafhankelijk voorrekenen wat ik het beste kan doen en bij welke partijen ik moet zijn? En hoe financier ik dat het beste? Met al deze vragen kunnen wij u helpen! Wij werken namelijk samen met Best Groen, zij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van woningen en het uitbrengen van advies op dit gebied.   Hoe werkt dat en wat kost mij dit? Wanneer u via ons kenbaar maakt dat u een advies wilt ontvangen over het verduurzamen van uw woning dan melden wij u aan bij Best Groen. Zij schakelen een energieadviseur in die contact met u opneemt om een afspraak bij u thuis te maken. Naar aanleiding van dit bezoek stelt de adviseur een woningverbeterplan op, dat u via ons ontvangt. Dit woningverbeterplan kost u als relatie van Geerts Adviesgroep niets! Met het verbeterplan in de hand kunt u samen met ons bepalen of en welke maatregelen u wenst uit te laten voeren. U bent helemaal vrij door welke partijen u dat wilt laten doen maar als u niet weet bij wie u moet zijn kunt u het ook helemaal uit laten voeren door installateurs die zijn geselecteerd door Best Groen.   Vanuit ons ontvangt u advies hoe u de maatregelen kunt financieren, via de hypotheek, via een financiering of toch met eigen geld? Let op! afhankelijk van uw situatie kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Avond 4 daagse ACG reglement

” Reglement Avondvierdaagse ” Hieronder treft u het reglement aan van de ACG (hierna te noemen A4D) De A4D wordt georganiseerd door ACG (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de KWBN wandelsport organisatie. De A4D is een wandel prestatietocht zonder wedstrijd element. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van de startkaart bij het startbureau en als het startsein is gegeven. De start is in principe als volgt: 5 km                18:00 – 19:00 op vrijdag tussen 18:30 en 19:00 10 km              18:00 – 19:00 Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om: Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden. Luid spelende radio’s met zich mee te voeren. Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten. Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden. Afval langs de weg te gooien Hou bij droogte er rekening mee dat roken brand kan veroorzaken. Daarom het verzoek om bij droogte onderweg niet te roken, ook niet bij de pauze post. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het bij krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Het startbureau sluit om 21:00 uur. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto,film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement tijdens de wandeldagen zichtbaar is. In geval van nood kun je bellen naar: Binnenploeg    (Alwien Geerts)                     06 – 5133 0669 Buitenploeg    (Gerry vd Eerden)                  06 – 2336 9858 Cafe/Zaal Kloosterzicht                                 073 – 551 22 77 Cafe/Zaal De Schuif                                      073 – 551 22 88               

Cyber To-Do

Vookomen is beter dan genezen geldt zeker voor cybercriminaliteit. Genezen kan alleen door deskundigen en dat zal niet gratis zijn. Wel kun je op voorhand een aantal dingen doen om de schade te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen. Cyber aanvallen nauwelijks te herkennen. Niet alleen het aantal cyberaanvallen neemt toe, maar ook de kwaliteit. Cybercriminelen plaatsen schadelijke software op een computer, waarmee ze de controle weten over te nemen om zo gevoelige gegevens te verzamelen. Schadelijke software is meestal niet te herkennen met gangbare preventieve beschermings-maatregelen, omdat ze bijvoorbeeld “slapend” worden verspreid en stap voor stap worden geactiveerd. Door het gebruik van niet gevoelige accounts komen systemen langzaam maar zeker onder controle van de aanvallers. De afzonderlijke stappen zijn daarbij niet als cyberaanval te herkennen. Pas als je alle beschikbare informatie samenvoegt is het beeld van een aanval te herkennen. Wist u dat: Er dagelijks 300.000 nieuwe Malware virussen bij komen? 43% van alle Cyber-attacks gericht zijn op het MKB? 82% van alle Cyber-attacks niet werd ontdekt door traditionele antivirus? De gemiddelde kosten voor het herstel € 301, - per eindgebruiker is? Het is niet een kwestie van óf het gaat gebeuren, het is een kwestie van wanneer. 91% van de cyberattacks start vanuit de email. Tips om cybercrime te voorkomen Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt wel maatregelen nemen om de kans om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk te maken: Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze beschikbaar zijn Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten) Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Door het instellen van een twee-stapsverificatie voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Vaak wordt dan een toegangscode naar een vertrouwd apparaat van jou gestuurd om in te kunnen loggen, bijvoorbeeld je telefoon, of een extra pincode. Denk hierbij onder andere aan: Whatsapp Facebook Twitter Linked-in Instagram One-drive Dropbox etc.  Klik niet zomaar op een link! Geef nooit uw inloggegevens af, en plak ook geen post-its met daarop je wachtwoord op bv beeldschermen. Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s, video’s, documenten enzovoort).

Cyber

Computercriminaliteit, cybercriminaliteit of cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit.   Cybercrime is een vorm van digitale criminaliteit waarbij internetcriminelen inbreken op bijvoorbeeld een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. Cybercriminelen of hackers zijn er in vele soorten en maten: van personen tot organisaties en van activisten (hackersgroep Anonymous bijvoorbeeld) tot staatsgebonden groepen. In werkelijkheid gaat het vaak om personen of collectieven die het internet gebruiken om te protesteren en mensen te mobiliseren of om individuen of bedrijven te chanteren of deels af te persen met het doel geld te verdienen. U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercriminaliteit . Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Doelgerichte aanvallen nauwelijks te herkennen. Niet alleen het aantal cyberaanvallen neemt toe, maar ook de kwaliteit. Dit stelt de IT-afdeling van bedrijven voor problemen. Cyberspionnen vallen als ingehuurde inbrekers op doelgerichte wijze de infrastructuren van bedrijven aan. Ze plaatsen schadelijke software in het netwerk, waarmee ze de controle over afzonderlijke systemen of zelfs complete infrastructuren weten over te nemen om zo gevoelige bedrijfsgegevens te verzamelen. Schadelijke software is meestal niet te herkennen met gangbare preventieve beschermings-maatregelen, omdat ze bijvoorbeeld “slapend” worden verspreid en stap voor stap worden geactiveerd. Door het gebruik van niet gevoelige accounts komen systemen langzaam maar zeker onder controle van de aanvallers. De afzonderlijke stappen zijn daarbij niet als cyberaanval te herkennen. Pas als je alle beschikbare informatie samenvoegt is het beeld van een aanval te herkennen. Er zijn vele vormen van cybercrime Virus Malware Phising Ransomware Botnet Cryptojacking Pinpasfraude Helpdeskfraude Identiteitsfraude DDos aanvallen Hacking Internet oplichting Naarmate cyberaanvallen complexer worden, hoe houd u stand tegen dit soort bedreigingen? De meest geavanceerde omgevingen zijn nog steeds kwetsbaar voor aanvallen, dus zelfs met de beste beveiligingstools is veiligheid niet voor 100% gegarandeerd. Want wist u dat: Er dagelijks 300.000 nieuwe Malware virussen bij komen? 43% van alle Cyber-attacks gericht zijn op het MKB? 82% van alle Cyber-attacks niet werd ontdekt door traditionele antivirus? De gemiddelde kosten voor het herstel € 301, - per eindgebruiker is? Het is niet een kwestie van óf het gaat gebeuren, het is een kwestie van wanneer. 91% van de cyberattacks start vanuit de email. artificial intelligence We zijn daarom steeds meer opzoek naar een scanner die niet alleen op bekende virusdefinities kijkt maar meer naar trends. Door n.l. één teken te veranderen in het virus is dit weer een nieuwe variant geworden. Daarom wordt artificial intelligence toegepast, en wordt het een next generation virusscanner genoemd. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de huidige virusscanner en de Next Generation variant. In de onderstaande heb ik een standaard virusscanner met SentinalOne (EDR) ( Next Generation)  vergeleken   Virus-scanner Sentinal One Houd bekende virussen tegen √ √ Helpt bij ‘ransomware’ door het systeem terug te zetten in de staat, vlak voordat de infectie plaats vond X √ Maakt gebruik van ‘artificial intelligence’ technieken om bedreigingen te detecteren en te voorkomen X √ Wanneer een bedreiging gezien wordt, wordt er vooraf, tijdens en achteraf bijgehouden wat het gevolg is geweest van deze aanval zodat de situatie teruggezet kan worden naar een moment vóór de infectie X √ Door meer en slimmere technieken te gebruiken zal uw systeem minder belast worden waardoor traagheid ervaren kan worden X √ Tips om cybercrime te voorkomen Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt wel maatregelen nemen om de kans om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk te maken: Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze beschikbaar zijn Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten) Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Door het instellen van een twee-stapsverificatie voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Vaak wordt dan een toegangscode naar een vertrouwd apparaat van jou gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers hebben dan aan je gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg om toegang tot je account of cloud te krijgen Klik niet zomaar op een link! Geef nooit uw inloggegevens af, en plak ook geen post-its met daarop je wachtwoord op bv beeldschermen. Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s, video’s, documenten enzovoort). Met dank aan YouCT voor het artikel.

Cookie instellingen